Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wyjazd do Nowego Tomyśla

dodano: 2020-08-26 13:26

We wtorek 25 sierpnia 2020r. w ramach realizacji projektu pn. „Ludowa biesiada z wikliną w tle” Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa” zorganizowało wyjazd do Nowego Tomyśla nastąpiło to w okresie renowacji największego kosza na świecie wpisanego do księgi rekordów Guinnesa.

Wyjazd był kontynuacją zadania stąd  uczestniczyli w nim  mieszkańcy sołectw: Konin, Turowo oraz mieszkańcy  Pniew, gdzie wcześniej odbyły się pokazy plecionkarskie.

W Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa przewodnik zapoznał wszystkich, między innymi z uprawą wikliny, z maszynami do uprawy i obróbki, odmianami, przygotowaniem materiału do plecenia oraz mogliśmy podziwiać prace wykonane z wikliny, prawdzie cudeńka.

Podczas spaceru na plac Niepodległości podziwialiśmy wykonane z wikliny elementy dekoracyjne, a w nich piękne kompozycje kwiatowe. Swoją wiązkę wikliny przy renowacji dołożyli również uczestnicy wyjazdu.  

Wyjazd odbył się w ramach realizacji projektu pn. „Biesiada ludowa z wikliną w tle”  współfinansowanego ze środków: „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.