Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wygraliśmy konkurs

dodano: 2017-11-24 09:20

Wygraliśmy konkurs!
Zdjęcie zrobione podczas warsztatów fotograficznych prowadzonych przez Izabelę Krzemińską w ramach projektu Erasmus + zdobyło nagrodę w konkursie organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji.
Oto treść podziękowań, ktore otrzymaliśmy:
Szanowni Państwo,
Gratulujemy zwycięstwa w kategorii „Rezultaty projektów” konkursu Selfie+ w sektorze Edukacji Dorosłych programu Erasmus+ za zdjęcie pt.: „Gdzie jest autor” zrobiony przez uczestników projektu nr 2015-1-PL01-KA204-016411 Lokalnej Grupy Działania KOLD. 
Z poważaniem
Jakub Kozłowski
Erasmus+ Edukacja dorosłych – akcja 2 „Partnerstwa strategiczne”
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
Aleje Jerozolimskie 142A
02-305 Warszawa