Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenia i imprezy cykliczne - KOLD 2019

dodano: 2019-02-20 10:19

LGD KOLD zaprasza na wydarzenia i imprezy cykliczne, które odbywać się będą na naszym terenie w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące imprez można uzyskać od organizatorów.

Śpiewnik domowy - GOK Kuślin
Organizator  - Gminny Ośrodek Kultury Kuślin tel 614473090 emai. gokkuslin@op.pl  
                                                                                          
 
Koncert z okazji Dnia Kobiet – siedziba MGOK Lwówek
           Organizator – Miejski Gminny Ośrodek Kultury tel – 61 44 14 449
             organizacja .imprez@mgok.lwowek.com.pl
                                                                                                         
Konkurs modeli kartonowych o puchar burmistrza Nowego Tomyśla - NOK Nowy Tomyśl
          Organizator NOK -  tel 614423121 nok@noknt.pl
                                                                 
24 III – Wiosenny turniej halowej piłki nożnej sala OSiR Opalenica – startują drużyny w których zawodnicy ukończyli 50 rok życia
              Organizator – OSiR Opalenica tel 6144 75190 osir@opalenica.com
                                                                    
 
Kwiecień - pobierz
 
Maj - pobierz
 
Czerwiec - pobierz
 
Lipiec - pobierz
 
Sierpień - pobierz
 
Wrzesień - pobierz
 
Październik   - pobierz
 
Listopad - pobierz
 
Grudzień - pobierz