Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wydarzenia i imprezy cykliczne - KOLD 2019

dodano: 2019-02-20 10:19

LGD KOLD zaprasza na wydarzenia i imprezy cykliczne, które odbywać się będą na naszym terenie w 2019 roku. Szczegółowe informacje dotyczące imprez można uzyskać od organizatorów.

Majówka i zabawa taneczna – pierwsza coroczna impreza plenerowa w miejscowym parku 
     Organizator Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
                          tel. 61-29-19-480/61-29-19-416, e-mail: bp@bpicak.pl
 
                                             
                                                
Tydzień Bibliotek - spektakl teatralny, konkurs recytatorski dla młodzieży
     Organizator Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Dusznikach
                          tel. 61-29-19-480/61-29-19-416, e-mail: bp@bpicak.pl
                                            
                                            
 
Rajd Rowerowy Szlakiem Emilii Sczanieckiej – GOK Kuślin
Organizator  - Gminny Ośrodek Kultury Kuślin tel 614473090 emai. gokkuslin@op.pl  
 
 
                                                
 
 LEW FEST  - siedziba MGOK
           Organizator – Miejski Gminny Ośrodek Kultury tel – 61 44 14 449
             organizacja .imprez@mgok.lwowek.com.pl
                                               
                                                   
II Rodzinny Rajd Samochodowy – start przy MGOK
           Organizator – Miejski Gminny Ośrodek Kultury tel – 61 44 14 449
             organizacja .imprez@mgok.lwowek.com.pl  
                                             
 
 
                                           
 
 
 
 
 
 
 V-VI – IV Piknik Osób Niepełnosprawnych – plac przy WTZ w Grońsku
              Organizator – Polskie Stowarzyszenie na Rzecz osób z Upośledzeniem    
              Umysłowym koło Lwówek  - WZT Grońsko 25 tel 601330220, 601079038
 
 
                                                  
 
25  V – Biegi Fiedlerowskie  w ramach VII Grand Prix Powiatu Nowotomyskiego w Bolewicach
         Organizator – Urząd Gminy Miedzichowo – 61-44-10-240 ug-miedzichowo@post.pl
                             - Zespół Szkół i Placówek Oświatowych w Bolewicach – 61 44 11 793
                                 dyrekcja@zsbolewice.pl 
 
                                                            
Konie i powozy szlakiem Powstania Wielkopolskiego – Grudna
                  Organizator – Urząd Gminy Miedzichowo – 61-44-10-240 ug-miedzichowo@post.pl
                                       - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kultury, Sportu i Promocji Sołectwa Grudna
 
                                                            
                                                    
Old Boys 40 + - zawody strażackie w Miedzichowie
         Organizator – Urząd Gminy Miedzichowo – 61-44-10-240 ug-miedzichowo@post.pl
 
                                                          
                                                
 
 
 
Majówka w plenerze
 Wojewódzki Festiwal Piosenki Przedszkolaków
        Organizator NOK -  tel 614423121 nok@noknt.pl
 
                                                    
 
4-11 V – Międzynarodowy Turniej tenisa ziemnego – zawody w których na kortach ziemnych przy Stadionie Miejskim startują dziewczęta i chłopcy , którzy nie ukończyli 14 roku życia
              Organizator – KS Promień Opalenica , OSiR Opalenica tel 6144 75190 osir@opalenica.com
 
                                                      
 
                                                           
1 maja – Majówka – na terenie Łazienek Miejskich 
                     - organizatorzy –  Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Centrum Kultury Pniewy
                                                  tel 61 2910964 biuro@bibliotekapniewy.pl
 
                                                        
                                                         
11 maja  -  Piknik Country Nojewo teren przy restauracji „Stary Młyn” Nojewo - 
Organizator: Stowarzyszenie na rzecz rozwoju sołectwa Nojewo ,,Nojewiak'' wraz z właścicielami restauracji Stary Młyn
                                                       
                                                          
 
 
Maj - pobierz
 
Czerwiec - pobierz
 
Lipiec - pobierz
 
Sierpień - pobierz
 
Wrzesień - pobierz
 
Październik   - pobierz
 
Listopad - pobierz
 
Grudzień - pobierz