Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współpraca z ODR

dodano: 2017-03-08 23:13

Podczas szkolenia dla rolników z gminy Nowy Tomyśl prowadzonego przez Oddział Powiatowy Ośrodka Doradztwa Rolniczego informację o dostępnych środkach z ramach Leadera PROW 2014-2020 przedstawił wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski. Jest to kolejny krok  współpracy między LGD a ODR.