Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współpraca z LAG Flaeming-Havel

dodano: 2017-05-22 10:24

Rozpoczęliśmy nową edycję współpracy międzynarodowej tym razem na poziomie młodzieżowym.  W dniach 19-21 maja na terenie parku narodowego niedaleko Belzig w Niemczech grupa gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych z gmin obszaru KOLD spotkała się ze swoimi kolegami niemieckimi i wspólnie zapoznawali się z miejscowymi zwyczajami, terenem i tradycjami dokumentując wszystkie zdjęciami. Efektem pracy będzie film o tych terenach oraz zdjęcia, które zostaną  umieszczone na specjalnych tablicach na szlaku turystycznym polsko-niemieckim.  Wyjazdem kierował prezes LGFD KOLD Damian Łęszczak, pracami merytorycznymi ( zdjęcia i film) Radosław Musiał a pomoc w porozumiewaniu się w j. angielskim udzielała Elżbieta Rozynek. Podobne warsztaty w Polsce planowane są w 2018r.