Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Współpraca międzynarodowa

dodano: 2016-11-24 09:16

Spotkanie gospodarcze powiatów Poczdam Mittelmark i Nowego Tomyśla w dniu 23 listopada było okazją do przygotowania umowy do wniosku na międzynarodowy projekt współpracy. Przed konferencją gospodarczą w biurze Lokalnej Grupy Działania KOLD obie Lokalne Grupy Działań uzgodniły wspólnie umowę, którą z wnioskiem ma złożyć jako koordynator LGD Flaeming-Havel w Niemczech.  Planowane jest rozpoczęcie projektu już w maju od spotkania młodzieżowego w Niemczech poprzez konkurs i seminarium kulinarne , a koniec planowany jest  w II półroczu 2018r udziałem promocyjnym stoisk na festynie w Polsce.  Planowane jest także wydanie folderu regionalnych kulinariów obu partnerów. Projekt jest kontynuacją działań z poprzedniego okresu programowania.