Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wręczenie nagród w konkursie KOLD

dodano: 2019-07-02 07:45

Wręczenie nagród w konkursie KOLD
 
Podsumowanie konkursu w ramach aplikacji projektu współpracy 12 LGD-ów z wręczeniem nagród odbyło sie 1 lipca w biurze LGD KOLD. Na terenie LGD KOLD najlepszy wynik uzyskała Justyna Hałas z gm. Kuślin wyprzedzając Natalię Łodygę z gm. Pniewy, które odebrały nagrody z rąk wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego.