Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wręczenie kolejnych nagród

dodano: 2019-07-10 14:13

W biurze KOLD wręczone zostały kolejne nagrody w konkursie aplikacyjnym. 3 miejsce zajął Jacek Muszyński z Opalenicy, 4 był Aleksander Mrózek z Opalenicy , natomiast 5 miejsce zajął Hubert Hirschfeld z Wąsowa. Nagrody wręczył wiceprezes LGD KOLD Ireneusz Witkowski.