Wpłynęły wnioski Działaj Lokalnie

dodano: 2018-05-09 21:52

Na ogłoszony konkurs Działaj Lokalnie wpłynęło 11 wniosków w tym 8 od organizacji pozarządowych i 3 od grup nieformalnych wspartych przez instytucje kultury na ogólną kwotę  56 215,80 zł przy limicie 41 800 zł. Obecnie Rada dokona oceny i wybierze projekty do dofinansowania. Konkurs współfinansowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Lokalną Grupę Działania KOLD.