Wpłynęły wnioski

dodano: 2016-10-04 10:14

Zakończył się I nabór wniosków w programie PROW 2014-2020  w ramach Leadera. 
1. Na podejmowanie działalności gospodarczej wpłynęło 19 wniosków na kwotę 1 900 000,00 zł  przy limicie 800 000,00 zł.
2. Na rozwój istniejącego przedsiębiorstwa wpłynęło 9 wniosków na kwotę  1 676 494,08 zł przy limicie  725 000,00 zł
3. Na Infrastrukturę kulturalna wpłynęły 2 wnioski na kwotę 250 000,00 zł przy limicie 250 000,00 zł
4. Na infrastrukturę turystyczną i rekreacyjną wpłynął 1 wniosek na kwotę 60 000,00 zł przy limicie 60 000,00 zł. 
Wnioski przejdą teraz ocenę formalną, a później Rada dokona oceny zgodnie z kryteriami i ustali listę dofinansowań.