Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wpłynęły wnioski

dodano: 2019-09-17 13:04

Podczas naboru wniosków na granty wpłynęły wnioski: 
                - Podnosimy wiedzę i aktywizujemy społeczeństwo obszaru KOLD – 3 wnioski na kwotę 46 157,00 zł                         przy limicie 54 000,00 zł
                 - Promujemy obszar KOLD i jego lokalne dziedzictwo  - 2 wnioski na kwotę 27 706,00 zł przy limicie 167                   073,00 zł. 
Na pozostałe przedsięwzięcia nie wpłynął żaden wniosek.