Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wojnowice

dodano: 2011-11-04 11:10

Pierwsze wzmianki o Wojnowicach datowane są na rok 1352 gdzie wymieniany jest Sandivogius (Sędziwój) de Woynowicze. Prowadzone prace archeologiczne wykazały istnienie pierwszych śladów osadniczych już z okresu neolitu. Dzisiejsza nazwa pojawiła się w 1846 roku.
Wojnowice obok Jastrzębnik i Rudnik należały do klucza opalenickiego, grupy osad z okresu wczesnego średniowiecza. Nazwa osady wskazuje na jej służebny charakter, powiązany z organizacją grodową z tego okresu.

Od XVIII w. do 1939 roku wieś podobnie jak inne okoliczne miejscowości należała do rodu Mielżyńskich właścicieli Daków Mokrych. Przy ulicy Łagiewskiej, za rzeką kierując się w stronę Łagiew zachował się dawny dwór z połowy XIX w. o konstrukcji murowano-szkieletowej, kryty dachem łamanym z wystawką. Rosnące w pobliżu sporych rozmiarów drzewa są pozostałością po istniejącym tu niegdyś parku. Po przeciwnej stronie drogi znajdują się dawne czworaki i zachowane budynki dawnego folwarku. Wojnowice zapisały się również na kartach historii polskiego lotnictwa wojskowego. Od 10 czerwca 1919 roku przez kilka miesięcy na terenie majątku stacjonowała 1 Eskadra Wielkopolska, w której skład wchodziło 7 samolotów zwiadowczych. Przed II wojną światową w Wojnowicach swój początek miała linia kolei wąskotorowej, która przez Szewce i Uścięcice biegła do Daków Mokrych, długość jej wynosiła około 8 km.

Kościół

Boisko sportowe