Wnioski 2014-2020

dodano: 2016-07-28 09:57

Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
Z dniem 19 sierpnia 2016 roku zostały częściowo zmienione niektóre wzory wniosków i instrukcje ich wypełniania. Poniżej prezentujemy aktualne wnioski i załączniki.
 
I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 1z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z- otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
   Generator Wniosku  - otwórz
 
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)- otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
 - informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (  5 październik 2016)- otwórz
- narzędzie pomocnicze  do wypełniania biznesplanu- otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z)
5) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z)
Oświadczenie (.pdf) - otwórz
Oświadczenie (.excel) - otwórz
6) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (wersja 2z) - otwórz
7)    Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz
Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
Załącznik 3 zasady konkurencyjności wydatków (pdf.) - otwórz
Załącznik 4 wskaźniki procentowe do obliczenia wartości kar administracyjnych za naruszenie zasad konkurencyjności wydatków w ramach PROW 2014-2020 (pdf.) - otwórz
Załącznik 5 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz
8) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z- otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
9) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
10) Narzędzia pomocnicze:
Wyliczanie momentu bazowego (.excel) - wersja 2z
11) Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
12) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej
 
1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)
Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 2z - otwórz
Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 2z - otwórz
  Generator Wniosku  - otwórz
2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) - otwórz
3) Biznesplan (wersja 2z)
Biznesplan (.pdf) - otwórz
Biznesplan (.docx) - otwórz
 - informacje pomocniecze przy wypełnianiu biznespalnu( 5 październik 2016) - otwórz
4) Informacje pomocnicze przy wypełnianiu Biznesplanu (wersja 2z)
5) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)
Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz
Załącznik wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz
6) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)
Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 2z - otwórz
Wniosek o płatność (.excel) - wersja 2z - otwórz
7) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) - otwórz
8) Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
9) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - pobierz
 
III. Granty -
 
Ogłoszenia o naborze wniosków
 
 
 
3.  Procedury
6.Oświadczenie o oznakowaniu inwestycji - pobierz
7.Oświadczenie o doświadczeniu - pobierz
8.Oświadczenie o kwalifikacjach - pobierz
9.Oświadczenie o posiadanych zasobach - pobierz
10.Oświadczenie o prowadzeniu działalności - pobierz
11.Oświadczenie o kwalifikowalności VAT - pobierz