Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wizyta w Warszawie

dodano: 2017-02-21 14:40

Wizyta w Warszawie wiceprezesa Ireneusza Witkowskiego związana była z pobytem w Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności i Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce.
Wieczorem gala Newsweeka z ogłoszeniem Społecznika Roku, który to tytuł otrzymała między innymi Ewa Błaszczyk z Fundacji Budzik. Nazajutrz - 17 lutego – cały dzień miał przebieg konferencyjno – szkoleniowy. W pierwszym półroczu, jako Ośrodek Działaj Lokalnie ogłosimy kolejne nabory wniosków, szczególnie dla organizacji pozarządowych.