Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

We Francji

dodano: 2019-07-17 11:59

Przez ostatni tydzień grupa Stowarzyszenie Współpracy Gminy Lwówek z Zagranicą przebywała w zaprzyjaźnionym francuskim Chartres de Bretagne z realizacją projektu z Leadera promocji naszych produktów regionalnych i gier podworkowych. Grupa, którą kierowała sekretarz Stowarzyszenia Aurelia Nawrocka, poznała także piękne okolice Bretanii oraz spotkała się z merem miasta. Za rok rewizyta w Lwówku.