Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty taneczne

dodano: 2020-10-02 11:02

 
                                     Stowarzyszenie Kulturalno – Oświatowe „Rodzice – Dzieciom” w Urbanowie
zaprosiło dzieci z terenu Gminy Opalenica  na warsztaty taneczne w ramach realizowanego projektu „Nasz region – nasze tradycje” dofinansowanego ze środków Programu „Działaj Lokalnie” XI Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz ODL KOLD w Lwówku.                                                        Warsztaty taneczne odbyły się 4 i 10 września 2020 r. na terenie Szkoły Podstawowej im. Powstańców Ziemi Opalenickiej w Urbanowie. Uczestnicy warsztatów mieli możliwość poznać tańce wielkopolskie i nauczyć się kroku „chodzonego”. Warsztaty dla dzieci prowadziła Magdalena Nejczyk – Michalska. Dodajmy, że w ramach realizowanego projektu zakupiono dla tancerek wianki i korale zaś pani Beata Rzeźnik uszyła spódnice. Prezentacja tańca dla widzów odbędzie się podczas podsumowania projektu.