Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty pierwszej pomocy

dodano: 2018-07-09 13:44

Rozpoczęła się realizacja projektu „Sport dla wszystkich, relaks dla każdego” przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chmielinko w ramach programu Działaj Lokalnie. W niedzielę w Sali wiejskiej ratownik medyczny Paulina Królak przeprowadziła warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla 2 grup : młodzieży i dorosłych. Wieczorem na podsumowanie  przy kawie odbył koncert piosenek poetyckich zespołu Familiares z Pniew dla mieszkańców. Był to pierwszy element projektu, kolejne warsztaty kulinarno-dietetyczne planowane są we wrześniu. Projekt współfinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie” X Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Filantropii w Polsce oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD Lwówek.