Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty muzyczne

dodano: 2019-08-14 07:09

Rozpoczęła się realizacja projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”. W ramach zadania prowadzone są  pod kierunkiem  pani Pauliny Królak warsztaty muzyczne: w okresie od sierpnia do września 2019r. - piosenki biesiadnej, a w miesiącach listopadzie i grudniu 2019r.  kolęd i pastorałek. Podczas warsztatów  Seniorzy ćwiczyć będą warsztat wokalny, uważnie słuchając wszystkich wskazówek instruktora. Efektem I części warsztatów będzie biesiada pt.  „Biesiadne ploty”, która w miesiącach wrześniu i październiku organizowana będzie dla mieszkańców gmin: Pniewy, Kuślin, Duszniki Wlkp. i Opalenica.

 

Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.