Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kulinarne

dodano: 2019-07-08 07:37

We wtorek 2 lipca i w środę 3 lipca br. odbyły się warsztaty kulinarne w ramach projektu pn. „Jak spędzić czas bez technogadżetów?", które prowadziła p. Danuta Zwolińska pedagog Zespołu Szkół w Pniewach dla dwóch grup – rodziców  i dzieci.  Warsztaty odbywały się w dwóch częściach. Pierwsza część to wykład podczas którego pani Danuta omówiła zasady zdrowego i racjonalnego odżywiania, które maja wpływ na nasze zdrowie. Wiadomo, że nawyki z lat najmłodszych wpływają na nasze dojrzałe życie - „Jesteś tym co jesz”. W drugiej części warsztatów wspólnie w podgrupach – rodzinach przygotowywano zdrowy posiłek, wykorzystując sezonowe warzywa i owoce. Spotkanie zakończyła wspólna konsumpcja i wymiana własnych doświadczeń w przygotowywaniu posiłku.    
Projekt dofinansowany jest  ze środków Programu „Działaj Lokalnie XI” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność realizowanym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce i Ośrodek Działaj Lokalnie. Beneficjentem projektu jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.