Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty kolęd i pastorałek

dodano: 2019-11-08 09:30

W sali Dziennego Domu Seniora  Ośrodka Pomocy Społecznej  w Pniewach rozpoczęła się warsztaty kolęd i pastorałek. Na warsztatach pod kierunkiem instruktora pani Pauliny Królak  seniorzy przygotuje występ, który w okresie świątecznym zostanie zaprezentowany w sołectwach  w Gminie Pniewy i w Nowym Tomyślu. Zajęcia odbywają się w ramach realizacji projektu pn. „Ze śpiewem iść przez życie”.  
Beneficjentem projektu, współfinansowanego ze środków „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 , jest Pniewskie Stowarzyszenie „Perspektywa”.