Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty edukacyjno-kulinarne

dodano: 2017-11-01 21:22

W piątek 27 października 2017r. w sali Dziennego Domu Seniora odbyły się  pierwsze zajęcia w ramach warsztatów edukacyjno-kulinarnych prowadzonych przez p. Sylwię Stróżyk. Zajęcia składają się z dwóch części: wykładowej i ćwiczebnej.  Po wysłuchaniu wykładu  Seniorzy w grupach dzielili produkty na zdrowe, które powinny być w naszej diecie i niezdrowe, które należy ograniczyć, a najlepiej wyeliminować z diety. W części ćwiczebnej przygotowano zdrowe śniadanie. Pani Sylwia podkreśliła jak korzystny wpływ na jakość życia ma aktywność fizyczna, o której musimy pamiętać każdego dnia.  Celem warsztatów jest zwiększenie wiadomości na temat zdrowego odżywiania, jego wpływu na różne choroby oraz zniwelowanie najczęściej popełnianych błędów żywieniowych.