Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Warsztaty dla dzieci i młodzieży pn "Aktywnie i bezpiecznie nad wodą"

dodano: 2018-07-18 17:16

W Łazienkach Miejskich w Pniewach trwają warsztaty dla dzieci i młodzieży pn "Aktywnie i bezpiecznie nad wodą".

Środki na realizację projektu pozyskało Stowarzyszenie Projekt w Pniewach.

W ramach projektu dzieci i młodzież zdobywają podstawowe umiejętności pływackie oraz żeglarskie. Nabywają także umiejętności udzielania pierwszej pomocy.

Zapisy na warsztaty przyjmowane są w dalszym ciągu przez ratowników w Łazienkach.

Chcących spróbować swoich sił w siatkówce na piachu zapraszamy  29.07., 05.08. i 11.08.2018r także do Łazienek Miejskich.

Zapisy przed turniejami.

Projekt realizowany jest ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem LGD KOLD