Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W stylu PRL

dodano: 2019-08-05 10:35

Festyn w stylu PRL przeprowadzony 3 sierpnia przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi z sołectwem Chmielinko cieszył się dużym powodzeniem. Były regionalne zupy z wiśni i ziemniaków. Konkursy tematyczne  jak drelowanie wiśni, sadzenie ziemniaków, kulanie balotów, strzelanie z łuku, dawne gry podwórkowe  z głównym konkursem rzut snopkiem. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci- dmuchane zamki, ścianka wspinaczkowa, przejażdżki bryczką. 
Na zakończenie zabawa przy DJ. Projekt realizowany w ramach PROW 2O14-2020- Leader z Lokalnej Grupy Działania KOLD.