Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga przedsiębiorcy!

dodano: 2020-04-08 12:24

 

Można składać wnioski do ZUS o zwolnienie z opłacania składek za marzec-maj 2020r .

Dotyczy przedsiębiorców zatrudniających do 9 osób oraz samozatrudnionych ( w przypadku PROW – podejmowanie działalności  oraz rozwój działalności gospodarczej).