Uwaga – beneficjenci Leadera

dodano: 2018-04-18 08:50

 
                      Informujemy, że zgodnie z zapisami w umowie beneficjenci, którzy zrealizowali projekt z PROW 2014-2020 zobowiązani są do złożenia informacji monitorującej z realizacji biznesplanu do Urzędu Marszałkowskiego.
                     Wzór i informacja pomocnicza znajdują się na stronie www.kold.pl w zakładce Wnioski 2014-2020 oraz na stronie www.dprow.umww.pl