Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Uwaga - GRANTY

dodano: 2017-01-16 12:37

                             Informujemy Wnioskodawców, którzy zamierzają składać wnioski z Grantów w ramach programu Leader, że generator wniosków będzie dostępny  od 23 stycznia 2017.
                              W związku z nowelizacją przepisów we wnioskach należy uwzględnić termin realizacji projektu najwcześniej od połowy lipca 2017.
                               Dokumenty dotyczące wniosków znajdują się w zakładce „ Wnioski 2014-2020”.