Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa podpisana

dodano: 2019-07-10 14:08

Umowa na realizację grantów w Lokalnej Grupie Działania KOLD została podpisana dzisiaj w Wielkopolskim Urzędzie Marszalkowskim. Operacje pt "Dzieje się w KOLD" realizować będzie 9 grantobiorców w tym 8 organizacji NGO i 1 parafia. Umowa opiewa na kwotę 182 991 zł.