Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Tworzymy Strategię

dodano: 2014-11-07 14:09

Ponad trzy godziny dyskutowano w środowe popołudnie  5 listopada w grupach warsztatowych nad celami i przedsięwzięciami nowej Lokalnej Strategii Rozwoju KOLD na lata 2014-2020 , która realizowana będzie od 2016 do 2022r. Rozpatrując wyniki ankietyzacji oraz arkusze pomysłów, jakie wpłynęły do KOLD, dokonano zarysu  celów i przedsięwzięć.  LGD KOLD apeluje do wszystkich mieszkańców obszaru o dalsze włączanie się w tworzenie strategii. Dalej można przysyłać arkusze pomysłu. Poniżej zamieszczamy wypracowane cele i przedsięwzięcia, na których należy opierać się wypełniając arkusz pomysłu. W zakładce
„Arkusz pomysłu projektu”  można go wypełnić zarówno elektronicznie oraz w wersji papierowej. Zapraszamy.

 - Cele ogólne i szczegółowe - kliknij