Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Turniej gier

dodano: 2018-10-15 12:11

Kolejnym zadaniem w ramach projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju wsi Chmielinko w ramach programu Działaj Lokalnie - Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Lokalnej Grupy Działania KOLD
był turniej gier zorganizowany w sali wiejskiej w Chmielinku w niedzielne popołudnie 14 października. W tenisie stołowym wygrał Michał Dziubała przed Konradem Długoszem i Dariuszem Piglą, w darcie zwyciężyła Marianna Stengert przed Anną Dziubała i Maciejem Ratajczakiem, natomiast w warcabach Wojciech Maciejewski przed Anną Dziubała i Heleną Dziubała