Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Turkowo

dodano: 2011-11-04 11:10

Pierwotnie nazwa wsi brzmiała Tarkowo (od tarniny). Była gniazdem rodziny Turkowskich. Pierwsza wzmianka o de TURKOWO pochodzi z 1411 roku. Dzisiejsza nazwa obowiązuje od 1841 roku.

W XVI w. należała do Jastrzębskich, w XVIII w. - do Łukomskich i Sczanieckich, w XIX w. - do Bieczyńskich. W 1869 r. przeszła w ręce niemieckie, najpierw Hildebrandtów, a potem (do 1945 r.) Stichów. Od kwietnia 1941 do marca 1942 r. działał tu hitlerowski obóz pracy dla Polaków i Żydów, którzy pracowali przy budowie autostrady Berlin - Poznań. W 1983 r. znaleziono zbiorowy grób 18 zamęczonych tutaj więźniów.

Po zespole dworskim zachował się park (10,15 ha), który jest obecnie w dużym stopniu zdewastowany. Przy głównym wjeździe do parku (od płd.) stoi figura MB Niepokalanej, ufundowana w 1830 r. przez Anastazję Sczaniecką i w 1948 r. ustawiona na nowym cokole. Od strony zach. przylega do parku zespół zabudowań folwarcznych z 2 poł. XIX w., rozplanowany wokół dużego podwórza. W lesie przy drodze do Sędzin znajduje się kaplica grobowa rodziny Stichów, zbudowana na pocz. XX w. Na uwagę zasługują rosnące przy niej 4 modrzewie.