Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szykuje się kolejny projekt współpracy

dodano: 2016-11-24 09:13

Tym razem międzyregionalny- sąsiedzki projekt współpracy LGD KOLD, LGD Ziemia Grodziska i LGD Źródło. Planowane są m.in. wspólny rajd rowerowy, konkurs kulinarny i festyn gier z konkursami. We wszystkich działaniach wspólną ideą będzie promowanie dawnych gier podwórkowych. Rozmowy z wspólnym przygotowywaniem wniosku odbyły się w poniedziałek 21 listopada w siedzibie LGD Źródło w Buku. Ze strony LGD KOLD uczestniczyli Ireneusz Witkowski i Piotr Kłos.