Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z grantów

dodano: 2020-07-09 19:39

 Szkolenie dla grantobiorców, którzy otrzymali granty w naborze z 2019 odbędzie się online. Omówione zostana zasady rozliczania i realizacji zadań wraz z wnioskiem o płatność. Szkolenie w dniu 13 lipca ( poniedziałek) o godz 17.00. Przed szkoleniem do zainteresowanych zostanie wysłany e-mailem link do łączenia się. Rozmawiać będziemy także o podpisaniu umów. W  poniedziałek na stronie KOLD umieszczona zostanie prezentacja na szkolenie.