Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie z grantów

dodano: 2017-11-22 22:41

Zainteresowani przedstawiciele organizacji pozarządowych, sportowych oraz parafii, spotkali się w sali wiejskiej w Zamorzu w gm. Pniewy w środowe popołudnie 22 listopada, na szkoleniu z wypełniania wniosku o przyznanie pomocy z grantów. Od 4 grudnia przez 2 tygodnie Lokalna Grupa Działania będzie przyjmowała wnioski na granty.