Szkolenie z Grantów

dodano: 2017-09-25 21:17

W sali Centrum Kultury w Dusznikach w poniedziałek 25 września spotkali się potencjalni wnioskodawcy Grantów w ramach Leadera, do których nabór ma zamiar ogłosić Lokalna Grupa Działania KOLD. Szkolenie miało na celu zapoznanie z warunkami, jakie musi spełnić wnioskodawca oraz zapoznanie z zasadami wypełniania wniosku o przyznanie pomocy. Na sali przeważali przedstawiciele organizacji pozarządowych, z którymi rozmawiali członkowie Zarządu Ireneusz Witkowski i Paulina Młyńczak. LGD KOLD zamierza ogłosić nabory pod koniec tego roku.