Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w LGD KOLD

dodano: 2017-11-06 21:32

Metodyka postępowania z Wnioskami o przyznanie pomocy w ramach oceny" była głównym tematem szkolenia Rady, Zarządu i prac. biura w sali wiejskiej w Michorzewku w gm. Kuślin w poniedziałkowe popołudnie 6 listopada. Zmiany w Lokalnej Strategii Rozwoju, kryteriach wyboru operacji i wytyczne ministerialne omawiali Paulina Młyńczak i Ireneusz Witkowski po odbytym spotkaniu w ub. tygodniu w Urzędzie Marszałkowskim. LGD KOLD planuje nabór wniosków grantowych z Leadera w grudniu tego roku