Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie w KOLD

dodano: 2019-05-22 07:32

W poniedziałkowy wieczór 20 maja w świetlicy wiejskiej w Sękowie gm. Nowy Tomyśl- kolejne szkolenie Rady, Zarządu i pracowników Lokalnej Grupy Działania KOLD. Po otwarciu szkolenia przez prezesa Damiana Łęszczaka, temat kryteria wyboru wniosków przedstawił wiceprezes Ireneusz Witkowski. W dyskusji analizowano problemy przy ocenie wniosków oraz przygotowano się do kolejnych naborów