Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie on-line

dodano: 2020-04-25 09:51

 

 

Lokalna Grupa Działania KOLD otrzymała dodatkowe środki finansowe na działania m.in. dla przedsiębiorców i rozpoczyna procedurę nowego naboru wniosków dla potencjalnych przedsiębiorców – podejmowanie działalności gospodarczej. Rozpoczynamy od szkolenia, które planujemy przeprowadzić on-line. Podczas szkolenia, które przeprowadzimy 14 maja o godz 13.00 przedstawimy zasady  procedowania oraz omówimy wniosek. Wszyscy zainteresowani winni do 11 maja podać swój e-mail do biura KOLD na adres biuro@kold.pl. Z kolei każdy otrzyma na pół godziny przed szkoleniem zwrotny e-mail z podanym linkiem, na który można się zalogować. Ponieważ obecność na szkoleniu jest punktowana w konkursie, logować się trzeba w laptopie lub  komputerze posiadającym kamerkę, aby można się wzajemnie widzieć i słyszeć. LGD KOLD chce ogłosić konkurs jak najszybciej, jednak po zasięgnięciu opinii potencjalnych wnioskodawców.  Informacje można uzyskać w biurze LGD KOLD z siedzibą w Lwówku pod nr tel 614424160.