Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie i konferencje

dodano: 2014-11-27 10:56

Trwają przygotowania do podsumowania okresu programowania 2007-2013 i otwarcia nowego okresu 2014-2020.

W ostatnich dniach 17-21 listopada członkowie KOLD : Ireneusz Witkowski, Paulina Młyńczak, Piotr Kłos oraz Joanna Kozber – Woźniczka uczestniczyli w szkoleniach w Poznaniu organizowanych przez Centrum Doradztwa Rolniczego, które poświęcone były ewaluacji oraz Budowaniu LSR.

25 listopada  Ireneusz Witkowski uczestniczył w konferencji na temat nowych projektów unijnych po 2014 roku.

26 listopada odbyła się w Poznaniu konferencja poświęcona projektowi  Liderek Wielkopolskich  powiązana z promocją  Lokalnych Grup Działania . KOLD reprezentował na stoisku produkty lokalne w tym sery kozie p. Marką Grądzkiego z Linia gm. Lwówek  i wytwory decupage Anny Labok z Sielinka gm. Opalenica. W konferencji wzięła też udział grupa czternastu kobiet – liderek z obszaru KOLD.