Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie dla przedsiębiorców

dodano: 2017-03-09 09:16

W poniedziałkowe popołudnie 13 marca w Restauracji Halszka w Opalenicy, spotkali się przedsiębiorcy i osoby chcące rozpocząć działalność gospodarczą, aby poznać szczegóły dofinansowania projektów w ramach PROW 2014-2020 - Leader na obszarze Lokalnej Grupy Działania KOLD. Podczas szkolenia Paulina Młyńczak i Ireneusz Witkowski z KOLD zapoznali przybyłych z zasadami konkursu, kryteriami wyboru, wypełnianiem wniosku oraz biznesplanu. Na liście potencjalnych beneficjentów znalazło się ponad 120 osób. Konkurs planowany jest w kwietniu.