Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie beneficjentów

dodano: 2019-09-03 12:19

 

2 września to dzień szkoleń dla beneficjentów w LGD KOLD. Najpierw spotkanie w Urzędzie Gminy w Lwówku pracowników gmin obszaru KOLD, które przygotowują się do złożenia wniosków z zakresu infrastruktury kultury i turystyki. Po południu w Nowotomyskim Ośrodku Kultury spotkali się potencjalni beneficjenci – przedsiębiorcy. Szkolenia prowadził Ireneusz Witkowski, a nabór wniosków rozpoczyna się 19 września.