Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie realizatorów LSR

dodano: 2012-11-26 10:53

Kolejne szkolenie realizatorów Lokalnej Strategii Rozwoju KOLD w ramach funkcjonowania LGD odbyło się 23-24 listopada 2012 na terenie skansenu filmowego Soplicowo. Podczas szkolenia wypracowano szereg zmian w systemie punktacji naboru wniosków w kryteriach oceny, co może być dokonywane  raz w roku.  Jest to tym bardziej konieczne w świetle dodatkowych środków dla LGD i czekających dodatkowych naborów wniosków. Teraz proponowane zmiany musi zatwierdzić Walne Zebranie planowane w początku 2013r. Zebrani zapoznali się także z propozycjami Komisji Europejskiej dot. realizacji projektów rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020. Zapoznano się także z projektem współpracy realizowanym przez tamtejszą LGD  „Podróże z Panem Tadeuszem” wraz z odwiedzeniem kilku miejsc z tym związanych.