Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady, Zarządu i pracowników biura

dodano: 2018-01-26 12:03

Planowane szkolenie Rady, zarządu oraz pracowników Biura miało miejsce w dniu 12 stycznia na terenie LGD KOLD i obejmowało między innymi monitoring realizacji operacji.