Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie Rady

dodano: 2019-03-08 07:50

W czwartkowe popołudniu 7 marca  w biurze LGD KOLD odbyło się szkolenie Rady oceniającej projekty Leadera. Członkowie Rady zapoznali się z planem naborów na rok 2019, przypomnieli kryteria i sposób oceny oraz zapoznali się z bieżącą działalnością stowarzyszenia oraz z planami szkoleń w roku 2019. Wypełnili także dokumenty związane ze znowelizowaną ustawą o ochronie danych osobowych - RODO .