Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie ODL LGD KOLD

dodano: 2020-03-09 10:07

W czwartkowe popołudnie 5 marca, szkolenie z zasad i wypełniania wniosku odbyło się w salce wiejskiej w Paproci gm. N. Tomyśl. Przedstawiciele organizacji pozarządowych z obszaru Lokalnej Grupy Działania KOLD przygotowują się do konkursu projektowego z Działaj Lokalnie, na który przeznaczono 55 tys zł. Projekty realizowane będą od 1 mają do 31 października.