Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Święto Kwiatów w Niemczech

dodano: 2018-05-14 13:08

Od rana w niedzielę 13 maja centrum Wiesenburga w Niemczech pachniało kwiatami. Nasze stoisko p. Małgorzaty Długosz z akcesoriami potrzebnymi do hodowli kwiatów oraz koncerty zespołu Lwóweckiej Orkiestry Dętej to nasz wkład w rozwój współpracy z partnerami niemieckimi.