Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zapraszamy na Rajd na orientację
2014-04-04
UKS Szach Sękowo zaprasza na rajd na orientację " Poznajemy okolice Sękowa"
Szkolenie z wniosku o płatność
2014-02-24
Szkolenie z wniosku o płatność w tym na co zwrócić szczególna uwagę, wypełnianie wniosku, kwalifikowalność wydatków, załączniki, opisy faktur prowadził Grzegorz Cetner z firmy Pro Grand, a odbyło się 10 lutego na terenie gospodarst...
Zapytanie ofertowe
2013-12-18
Po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi zapytaniami ofertowymi prosimy zainteresowane podmioty o wypełnienie druku „ OFERTA” i odesłanie go na nasz adres
Zapytanie ofertowe
2013-12-18
Po zapoznaniu się z poniżej przedstawionymi zapytaniami ofertowymi prosimy zainteresowane podmioty o wypełnienie druku „ OFERTA” i odesłanie go na nasz adres
Zdjęcia do wniosku o płatność
2013-08-19
Departament PROW Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego informuje o konieczności dołączania do Wniosku o Płatność dokumentacji fotograficznej w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju w zakresie „ Małych projektów”.
Posiedzenie Zarządu
2013-08-01
Zarząd KOLD odbył kolejne posiedzenie w dniu 31 lipca 2013r w gospodarstwie agroturystycznym Rivendell w Terespotockiem w gm. Opalenica. Właściciel gospodarstwa p. Krzysztof Labok przedstawił funkcjonowanie agroturystyki oraz zapoznał Zarzą...
Posiedzenie Zarządu
2013-08-01
Zarząd KOLD odbył kolejne posiedzenie w dniu 31 lipca 2013r w gospodarstwie agroturystycznym Rivendell w Terespotockiem w gm. Opalenica. Właściciel gospodarstwa p. Krzysztof Labok przedstawił funkcjonowanie agroturystyki oraz zapoznał Zarzą...
Wzory wniosków
2013-03-15
Rozporządzenie MRiRW z 2008 roku - tekst ujednolicony Rozporządzenie MRiRW z 9 marca 2012 roku Rozporządzenie MRiRW z 31 stycznia 2013 Kryteria wyboru operacji Harmonogram naborów Mini - poradnik dla beneficjentów   Każdy składny wniosek w wersji papierowej należy składać w dwóch egzemplarzach w wersji papierowej oraz jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD 1. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej 2. Mikroprzedsiębio...
Obradował Zarząd
2013-01-25
W Bibliotece w Dusznikach 24 stycznia obradował Zarząd KOLD. Przyjęto plan pracy na rok 2013; zdecydowano o zwołaniu walnego Zebrania w dniu 8 lutego 2013r w Pniewach;
Projekt bajkowy
2012-07-19
W ramach projektu współpracy zagranicznego z partnerami z Litwy, Estonii i Słowacji, przedstawiciele LGD KOLD z inspektorem biura Piotrem Kłosem, udali się w dniach 13-15 lipca do LAG Spis na Słowacji, by rozpocząć realizację ustawiania n...