Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

2016-11-25
Zmiany w LSR
2016-10-25
Zmiany w LSR - Regulamin Rady - Procedury grantów - Wniosek o powierzenie grantów - Umowa o powierzenie grantów
Wyniki naboru 1/2016
2016-10-12
Nabór 1-2016    Ogłoszenie o naborze - pobierz   Ocena weryfikacji  zgodności z PROW 2014-2020 Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duze projekty - otwórz   Listy operacji zgodnych z LSR Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz Rozwój działalności gospodarczej - otwórz Duże projekty - otwórz Wzó...
Wnioski 2014-2020
2016-07-28
      Nabór 1/2018   1. Podejmowanie działalności gospodarczej - otwórz       wskaźniki - otwórz 2. Rozwój działalności gospodarczej - otwórz      wskaźniki - otwórz  3. Infrastruktura turystyczna i rekreacyjna -otwórz      wskaźniki - otwórz 4. Infrastruktura kulturalna - otwórz     wska...
Prezentacje ze szkoleń
2016-06-09
Zapraszamy do zapoznania się prezentacjami dotyczącymi Lokalnej Strategii Rozwoju, naborów wniosków oraz procedur. Szkolenie sektora publicznego Spotkanie Rad Gmin obszaru KOLD.   Prezentacje ze szkolenia z dnia 16.06.2016. w Kuślinie Prezentacja cz. 1 Prezentacja cz. 2   Prezentacje ze szkolenia 08.09.2016 w Lwówku Prezentacja cz. 1 Prezentacja cz. 2   Prezentacja ze szkolenia 28.11.2016 w Wytomyślu Prezentacja   Prezentacja ze szko...
Warsztaty plecionkarskie
2016-05-19
Lokalna Grupa Działania KOLD zaprasza do Muzeum Wikliniarstwa w Nowym Tomyślu na warsztaty plecionkarskie przeznaczone dla osób bezrobotnych
Jeszcze trochę....
2016-03-07
Uprzejmie informujemy potencjalnych wnioskodawców programu „Działaj Lokalnie”
Działaj Lokalnie
2016-02-09
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami programu „ Działaj Lokalnie” , które realizować będzie Lokalna Grupa Działania KOLD przy udziale środków finansowych pozyskanych z Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Organy i członkowie Stowarzyszenia
2016-01-11
Zarząd Komisja Rewizyjna Rada oceniająca wnioski Lista członków LGD KOLD
Lokalna strategia rozwoju 2014-2020
2015-12-31
Dokumanty po aktualizacji 22.10.2018 Lokalna Strategia Rozwoju - otwórz Załączniki  Plan działania - otwórz Cele i wskaźniki - otwórz Procedury aktualizacji LSR - otwórz Procedury dok...