Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stowarzyszenie Projekt Pniewy zakończyło kurs dla ratowników wodnych.

dodano: 2017-10-10 22:09

Stowarzyszenie Projekt Pniewy zakończyło 1 października br. kurs dla ratowników wodnych.
Projekt objęty jest wsparciem finansowym w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność, objętego PROW na lata 2014-2020" w zakresie projektów grantowych realizowanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania KOLD.  
Spośród 19 osób, które zgłosiły chęć wzięcia udziału w szkoleniu, w drodze kwalifikacji wyłoniono 10 osób z obszaru KOLD, które szkoliły się w zakresie ratownictwa wodnego i kwalifikowanej pierwszej pomocy.
Podmiotami, które przekazywały wiedzę i umiejętności pzyszłym ratownikom wodnym były: Ratownictwo Wodne Filip Orłowski z Poznania oraz CRM Medservis Mirosław Warzybog z Wągrowca. Obie firmy znane są na pniewskim rynku z zabezpieczeń triathlonu i imprez biegowych.