Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Stary Młyn wśród laureatów

dodano: 2019-11-07 07:57

 
We wtorek w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu nastąpiło rozstrzygnięcie Konkursu Agroturystycznego, którego celem był wybór najlepszych gospodarstw agroturystycznych w 2019 roku w Wielkopolsce. Wśród nagrodzonych znalazł się Stary Młyn z Nojewa.
 
Podsumowania tegorocznego konkursu, w którym startowało ponad 40 gospodarstw agroturystycznych z całej Wielkopolski dokonał wicemarszałek Krzysztof Grabowski. W grupie gospodarstwa nagrodzonych w kategorii „ obiekty wiejskie o charakterze terapeutycznym, edukacyjnym, rekracyjnym itp. wykorzystujące tradycje i walory wsi” trzecie miejsce zajął Stary Młyn z Nojewa.  Oprócz dyplomu właściciele Starego Młyna Maria i Marek Wawrzyniakowie z rąk wicemarszałka otrzymali nagrodę finansową. LGD KOLD , która dokonała zgłoszenia gospodarstwa do konkursu również wręczyła laureatom okolicznościowe upominki.   Wśród gości na sali obecny był między innymi burmistrz miasta i gminy Pniewy Jarosław Przewoźny.