Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie". Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Funkcjonowanie LGD współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.4 „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Startujemy z GRANTAMI!!!

dodano: 2017-01-20 15:24

Ogłaszamy nabory wniosków na Granty.  Ogłoszenia o naborze oraz wniosek wraz z załącznikami znajduje się w zakładce Wnioski 2014-2020. Jak już wcześniej Informowaliśmy dostępny będzie generator wniosku, czyli wypełniany elektronicznie. Generator  w podstawowej części dostępny będzie w dniu 23 stycznia i sukcesywnie zostanie udrażniany.  ZAPRASZAMY.